Услуги


Монтираниот лим на кровната конструкција е неколку пати полесен од класичниот кров. Лимените делови се монтираат по целата должина на кровот, без прекин на подлога од лесна
подконструкција. Бојата на лимот е по избор на купувачот. Монтажата е брза и едноставна што значително ја намалува инвестицијата за градба.

Монтажата на лимот се врши на: Челични и Дрвени конструкции.

И во двата случаи се врши со метални завртки со гумени и метални подлошки кои потполно ке го затвораат отворот на лимот.

Сертификат за контрола на квалитет (превземи)